Kategorier

Sponsor

Stötta gärna vår verksamhet med valfri summa! Vi i föreningen arbetar ideellt och ibland är volontärer med vid våra arrangemang.

Bankgiro: 436-9948.

Har du ett företag som vill bidra på annat sätt, t ex med material, mat eller blommor så kan du bli vår sponsor. Ta i så fall kontakt med oss!

Kultur på Mauritzbergs verksamhet sker med stöd av Ale Kommun och Statens Kulturråd.

header-logo.gif

ale_komun_250.gif